פרסמה המועצה המקומית ביר אלמכסור מכרזים ע"י החברה למשק וכלכלה את: 

1) מכרז כביש 9 - מקמאן .

2) מכרז כביש 25.

3) מכרז כביש חסניה.

4) מכרז צומת הדקלים.

5) מכרז חצרות בתי ספר + פארק מכסור .