פורסם מכרז חיצוני למנהל שרות פסיכולוגי במחלקת חינוך במועצה מקומית ביר אל מכסור 

 

 

 

לפרטים נוספים לחץ כאן