מדיניות המועצה בנושא אכיפת גביה

 

 

שעות קבלה

ימים שעות הערות
א' 9:00-14:00  
ג' 8:30-14:00  
ד' 8:30-14:00  

 

אחמד חוג'יראת
גזבר המועצה
04-9058902

גזברות המועצה מטפלת בכל הנושאים הקשורים בהכנת תקציב הרשות ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות.

הגזברות אחראית על קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום הטיפול בתקציבי הרשות ויישומם, כמו כן מטפלת הגזברות בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות.

 

חזון המחלקה: 

  • מתן שרות אדיב ומקצועי לכל מחלקות העירייה וכן לגורמי חוץ הנמצאים בקשר עם הרשות – משרדי ממשלה, ספקים, קבלנים, בנקים ועוד.
  • קידום מקצועי של העובדים.
  • מוסר תשלומים ראוי.
  • ניהול מיטבי של משאבי הרשות.
  • חסכון במשאבים, כמו נייר, אנרגיה.

 

 

שעות קבלה של הגבייה

ימים שעות הערות
א'-ה' 8:30-16:00  
ש' 9:00-13:00  
 
חסן גדיר
מנהל חשבונות
04-9058927
 
חוריה גדיר
חשבונות והזמנות
04-9058912
עותמאן חוג'יראת
מנהל מחלקת גבייה
04-9503935
זהירה חוגיראת
קופאית
04-9503935