נוהל תמיכות מועצה מקומית ביר אל מכסור 

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 - נוהל לפרסום.pdf

 

תמיכות לשנת 2021

עמותת תעאון אלביר(ע"ר)  – 110,000 ‏₪
אלנאדי אלריאדי אחווה ביר אלמכסור(ע"ר) – 40,000 ₪