נוהל תמיכות מועצה מקומית ביר אל מכסור 

נוהל תמיכות מועצה מקומית.pdf