בתיאום מראש עם גזבר המועצה מר' אחמד חוגיראת

אחמד חוג'יראת
גזבר המועצה
04-9058902