מועצת התלמידים והנוער הינה הגוף הנבחר, המייצג והרשמי של בני הנוער בביר אל-מכסור.
המועצה פועלת במספר תחומים בכפרובשיתוף פעולה בעלי תפקדים במועצה, על מנת לקדם את ענייני הנוער השונים בכפר.

 

בחירות מועצת תלמידים ונוער 

 

התקיימה מליאה לכל נציגי תנועת הנוער(נוער עובד ולומד, מד"צים,מד"בים) ובתי הספר בשכבה העליונה בישוב ותלמידים מחוץ לישוב.

יש לציין שהשתתפו במליאה 31 נציג.

הוסבר לתלמידים על חשיבות ערך הדימוקרטיה ועל החשיבות הרבה של שותפות בקבלת ההחלות
היישוביות ועל שיטת בהחירות המתקיימות.

הוסבר על התפקידים המגוונים ואופן פעילות המועצה

נכחו בבחירות : גב' לטיפה גדיר מלווה מועצת נוער ותלמידים
                             מר אחמד גדיר רכז מנהיגות יישובי 
                            מר' חמד גדיר רכז עוגן בקהילה

הגישו מועמדות 4 תלמידים לתפקיד יו"ר מועצת נוער ותלמידים, לאחר קיום בחירות והצבעה דימוקרטית זכו:

1. מוחמד ג'יהאד - יו"ר מועצת נוער ותלמידים
2. עבד אלמהימן - סגן יו"ר מועצת נוער ותלמידים
3. איה האני -  מזכירת מועצת נוער ותלמידים

 

מטרות מועצת התלמידים ונוער:

  1. לייצג את התלמידים והנוער בכל פורום של קובעי החלטות
  2. לטפח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב בני הנוער
  3. לפתח ערך האחריות והייצוגיות בקרב בני הנוער
  4. לחנך למעורבות ולשותפות חברתית בכל מסגרת בה נמצאים בני הנוער
  5. ליישם ערכים של אזרחות פעילה ודמוקרטית
  6. לעודד ולכוון את בני הנוער לשיח הוגן בין אוכלוסיות עם צרכים שונים.
  7. ליישם את ערך הכבוד ההדדי
  8. להכשיר את בני הנוער הנבחרים במיומנויות הנהגה שונות ההולמות חברה דמוקרטית פלורליסטית