מחלקת הביטחון והחירום במועצה המקומית ביר אלמכסור ממונה על שירותי חירום וביטחון ואבטחת מוסדות החינוך ומתופעלת על ידי קצין הביטחון- קב"ט, והכנת היישוב בשגרה לשעת חירום.

חוסין גדיר
קב"ט הרשות ומוסדות חינוך
04-9058914
054-7705581

 

תפקיד מחלקת הביטחון במועצה:

  1. ארגון, ריכוז, הכנה, ותרגול ועדות מל"ח,  ופס"ח והכנת  מרכז ההפעלה לחירום.
  2. תיאום בין גורמי החירום : מד"א, כב"א, צ.ה.ל, משטרה, ומשרדי  ממשלה.
  3. מתן שירות וטיפול בבעיות  ביטחון מדווחות.
  4. סיוע לכוחות ההצלה השונים בטיפולם בתחום היישוב.
  5. ארגון האבטחה ותרגילים במוסדות החינוך ובדיקת היערכותם ומוכנותם לחירום, מיגון בתי הספר נגד פריצות וגניבות וחיבורם לחברת אבטחה.
  6. אבטחת אירועים בתחום הרשות בשיתוף ובתיאום עם משטרת ישראל.
  7. כתיבת נוהלים לשע"ח והטמעתם.
  8. אבטחת מוסדות חינוך ביישוב, ומעקב אחרי המאבטחים בבתי הספר.
  9. מעקב אחרי ביצוע תקציב המחלקה.

 

מל"ח = משק לשעת חירום
פס"ח = פינוי , סעד , חללים
פקע"ר = פיקוד העורף
ר.ח.ל = רשות חירום לאומית
כב"א = כיבוי אש
מד"א = מגן דוד אדום
הג"א = הגנה אזרחית

קישור לאתר פיקוד העורף שכתובתו היאwww.oref.org.il