המחלקה לאיכות סביבה רישוי עסקים ופיקוח  מטפלת בבעיות הסביבתיות השונות כגון טיפול וניקוי הכפר הכללי , פינוי אשפה , פינוי פסולת אורגנית וגושית ,  טיפול ושיפור פני העיר טיפול בתלונות ציבור בנושאי סביבה ופסולת , הכנסת טכנולוגיות ושיטות חדשניות לחיזוק מהפכת המחזור והשחזור , הוצאת רישיונות לעסקים בכפר לפי חוק רישוי עסקים ,( התשכ"ח 1968), של משרד הפנים. ופיקוח כללי על רכוש המעצה.

בניית והטמעת ערכי סביבה ומודעות בקרב האוכלוסייה בכלל ותלמידי בתי ספר בפרט בנושאי סביבה וטבע. מתן שירותים שונות בתחום התברואה והסביבה.

מנהל המחלקה : עזיז זרעיני